Hệ thống

Tại TP Hồ Chí Minh:

4/18 Lưu Chí Hiếu, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh